Náš projekt v roku 2023 podporilo hlavné mesto SR Bratislava

Náš projekt v roku 2023 podporilo hlavné mesto SR Bratislava

Radi by sme sa takto po roku opäť poďakovali nášmu (hlavnému) mestu Bratislava za finančnú podporu našho florbalového projektu: "Rozvoj florbalu detí a mládeže - VŠK PdF UK Hurikán Bratislava 2023". Tento rok sme na projekt respektíve činnosti dostali 2000 EUR , ktoré...

Poďakovanie BSK za podporu v roku 2023

Poďakovanie BSK za podporu v roku 2023

Radi by sme sa v roku 2023 verejne poďakovali Bratislavskému samosprávnemu kraju za poskytnutú dotáciu na projekt Rozvoj florbalu detí a mládeže - VŠK PdF UK Hurikán Bratislava 2023 vo výške 1000 EUR, ktoré sme použili na úhradu faktúr za telocvičňu na ZŠ Tbiliskej za...

Poďakovanie mestskej časti Karlova Ves 2022

Poďakovanie mestskej časti Karlova Ves 2022

Radi by sme sa verejne aj tento rok poďakovali mestskej časti Bratislava - Karlova Ves za poskytnutú dotáciu na projekt "Rozvoj florbalu detí a mládeže v mestskej časti Karlova Ves - VŠK PdF UK Hurikán Bratislava 2022" vo výške 1237,94 EUR, ktoré sme použili na úhradu...

Projekty v roku 2022 podporilo hlavné mesto SR Bratislava

Projekty v roku 2022 podporilo hlavné mesto SR Bratislava

Radi by sme sa takto po roku opäť poďakovali nášmu (hlavnému) mestu Bratislava za finančnú podporu našich florbalových projektov: "Rozvoj florbalu detí a mládeže - VŠK PdF UK Hurikán Bratislava 2022" a "Rozvoj florbalu detí a mládeže - VŠK PdF UK Hurikán Bratislava...

Poďakovanie mestskej časti Bratislava – Rača

Poďakovanie mestskej časti Bratislava – Rača

Radi by sme sa aj v roku 2022 verejne poďakovali Bratislavskej mestskej časti Rača za poskytnutú dotáciu na projekt Rozvoj florbalu detí a mládeže v mestskej časti Rača - VŠK PdF UK Hurikán Bratislava 2022 vo výške 300 EUR, ktoré sme použili na úhradu faktúry za...