Športový klub hľadá potenciálnych partnerov, ktorí podporia Hurikán Bratislava akoukoľvek formou. Rozpočet klubu v ostatnej sezóne bol 28 000,-€, z ktorých až 80% tvorí prenájom hál. V rámci darovacej zmluvy, zmluvy o reklamnej spolupráci alebo sponzorskej zmluvy, vieme poskytnúť partnerom priestor:

Na dresoch

Na mantineloch

Na rollup-och a banneroch umiestnených v hale

Na bulletinoch, letákoch a informačných materiáloch

Na webstránke