sezóna 2019/20

Mužské kategórie

Kategória Ročníky Môžu štartovať
Muži 2000 a starší juniori (2001 a 2002)
Juniori 2001 a 2002 dorastenci (2003 a 2004)
Dorastenci 2003 a 2004

starší žiaci (2005 a 2006)

Starší žiaci 2005 a 2006 mladší žiaci (2007 a 2008)
Mladší žiaci 2007 a 2008 staršia prípravka (2009 a 2010)
Staršia prípravka 2009 a 2010 mladšia prípravka (2011 a 2012) a mladší,
minimálny vek 7 rokov v deň zápasu
Mladšia
prípravka
2011 a 2012 minimálny vek 6 rokov v deň zápasu
Veteráni 1985 a starší muži i ženy 1985 a starší,
jeden hráč a hráčka ročník 1986 – 1990

 

Ženské kategórie

Kategória Ročníky Môžu štartovať
Ženy 2000 a staršie juniorky (2001 a 2002), dorastenky (2003 a 2004), staršie
žiačky (2005)
Juniorky 2001 a 2002 dorastenky (2003 a 2004), staršie žiačky (2005 a 2006)
Dorastenky 2003 a 2004 staršie žiačky (2005 a 2006
Staršie žiačky 2005 a 2006 mladšie žiačky (2007 a 2008)
Mladšie žiačky 2007 a 2008 staršia prípravka (2009 a 2010)
Staršia prípravka 2009 a 2010 mladšia prípravka (2011 a 2012) a mladší,
minimálny vek 7 rokov v deň zápasu
Mladšia
prípravka
2011 a 2012 minimálny vek 6 rokov v deň zápasu
Veteránky 1990 a staršie ženy 1990 a staršie,
jedna hráčka ročník 1991 – 1993