Sezóna 2021/22

Mužské kategórie

 

Kategória Ročníky Môžu štartovať
Muži 2002 a starší juniori (2003 a 2004)
Juniori 2003 a 2004 hráči s rokom narodenia 2002 (určí predpis súťaže) dorastenci (2005 a 2006)
Dorastenci 2005 a 2006

starší žiaci (2007 a 2008)

Starší žiaci 2007 a 2008 mladší žiaci (2009 a 2010)
Mladší žiaci 2009 a 2010 staršia prípravka (2011 a 2012)
Staršia prípravka 2011 a 2012 mladšia prípravka (2013 a 2014) a mladší,
minimálny vek 7 rokov v deň zápasu
Mladšia
prípravka
2013 a 2014 minimálny vek 5 rokov v deň zápasu
Veteráni 1987 a starší muži i ženy 1987 a starší,
jeden hráč a hráčka ročník 1986 – 1991

 

Ženské kategórie

Kategória Ročníky Môžu štartovať
Ženy 2002 a staršie juniorky (2003 a 2004), dorastenky (2005 a 2006), staršie
žiačky 2007 (nie v Extralige žien, v iných súťažiach určí predpis súťaže)
Juniorky 2003 a 2004 dorastenky (2005 a 2006), staršie žiačky (2007 a 2008)
Dorastenky 2005 a 2006 staršie žiačky (2007 a 2008)
Staršie žiačky 2007 a 2008 mladšie žiačky (2009 a 2010)
Mladšie žiačky 2009 a 2010 staršia prípravka (2011 a 2012)
Staršia prípravka 2011 a 2012 mladšia prípravka (2012 a 2013) a mladší,
minimálny vek 7 rokov v deň zápasu
Mladšia
prípravka
2013 a 2014 minimálny vek 5 rokov v deň zápasu
Veteránky 1992 a staršie ženy 1992 a staršie,
jedna hráčka ročník 1993 – 1995