sezóna 2018/19

Mužské kategórie

Kategória Ročníky Môžu štartovať
Muži 1999 a starší juniori (2000 a 2001)
Juniori 200 a 2001 dorastenci (2002 a 2003
Dorastenci 2002 a 2003 starší žiaci (2004 a 2005)
Starší žiaci 2004 a 2005 mladší žiaci (2006 a 2007)
Mladší žiaci 2006 a 2007 staršia prípravka (2008 a 2009)
Staršia prípravka 2008 a 2009 mladšia prípravka (2010 a 2011) a mladší,
minimálny vek 7 rokov v deň zápasu
Mladšia
prípravka
2010 a 2011 minimálny vek 6 rokov v deň zápasu
Veteráni 1984 a starší muži i ženy 1984 a starší,
jeden hráč a hráčka ročník 1985 – 1989

 

Ženské kategórie

Kategória Ročníky Môžu štartovať
Ženy 1999 a starší juniorky (2000 a 2001), dorastenky (2002 a 2003), staršie
žiačky (2004 a 2005)
Juniorky 2000 a 2001 dorastenky (2002 a 2003), staršie žiačky (2004 a 2005)
Dorastenky 2002 a 2003 staršie žiačky (2004 a 2005)
Staršie žiačky 2004 a 2005 mladšie žiačky (2006 a 2007)
Mladšie žiačky 2006 a 2007 staršia prípravka (2008 a 2009)
Staršia prípravka 2008 a 2009 mladšia prípravka (2010 a 2011) a mladší,
minimálny vek 7 rokov v deň zápasu
Mladšia
prípravka
2010 a 2011 minimálny vek 6 rokov v deň zápasu
Veteránky 1989 a staršie ženy 1989 a staršie,
jedna hráčka ročník 1990 – 1992