Sezóna 2022/23

Mužské kategórie

 

Kategória Ročníky Môžu štartovať
Muži 2003 a starší juniori (2004 a 2005)
Juniori 2004 a 2005 dorastenci (2006 a 2007)
Dorastenci 2006 a 2007 starší žiaci (2008 a 2009)
Starší žiaci 2008 a 2009 mladší žiaci (2010 a 2011)
Mladší žiaci 2010 a 2011 staršia prípravka (2012 a 2013)
Staršia prípravka 2012 a 2013 mladšia prípravka (2014 a 2015) a mladší,
minimálny vek 7 rokov v deň zápasu
Mladšia
prípravka
2014 a 2015 minimálny vek 5 rokov v deň zápasu
Veteráni 1988 a starší muži i ženy 1988 a starší,
jeden hráč a hráčka ročník 1987 – 1992

Ženské kategórie

Kategória Ročníky Môžu štartovať
Ženy 2003 a staršie juniorky (2004 a 2005), dorastenky (2006 a 2007),
v Z1 aj staršie žiačky (2008) v zmysle predpisu súťaže.
Juniorky 2004 a 2005 dorastenky (2006 a 2007), staršie žiačky (2008 a 2009)
Dorastenky 2006 a 2007 staršie žiačky (2008 a 2009)
Staršie žiačky 2008 a 2009 mladšie žiačky (2010 a 2011)
Mladšie žiačky 2010 a 2011 staršia prípravka (2012 a 2013)
Staršia prípravka 2012 a 2013 mladšia prípravka (2014 a 2015) a mladší,
minimálny vek 7 rokov v deň zápasu
Mladšia
prípravka
2014 a 2015 minimálny vek 5 rokov v deň zápasu
Veteráni 1988 a starší ženy 1993 a staršie,
jedna hráčka ročník 1994 – 1996