Poďakovanie mestskej časti Karlova Ves za podporu v roku 2023

Poďakovanie mestskej časti Karlova Ves za podporu v roku 2023

Radi by sme sa verejne aj tento rok poďakovali mestskej časti Bratislava – Karlova Ves za poskytnutú dotáciu na projekt „Rozvoj florbalu detí a mládeže v mestskej časti Karlova Ves – VŠK PdF UK Hurikán Bratislava 2023“ vo výške 1455 EUR, ktoré sme použili na úhradu faktúr za telocvičňu FEI v Karlovej Vsi, kde trénujú naše deti, mládež, ale aj dospelí.

Ďakujeme Vám za podporu a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!

Náš projekt v roku 2023 podporilo hlavné mesto SR Bratislava

Náš projekt v roku 2023 podporilo hlavné mesto SR Bratislava

Radi by sme sa takto po roku opäť poďakovali nášmu (hlavnému) mestu Bratislava za finančnú podporu našho florbalového projektu:

„Rozvoj florbalu detí a mládeže – VŠK PdF UK Hurikán Bratislava 2023“.

Tento rok sme na projekt respektíve činnosti dostali 2000 EUR , ktoré sme využili na úhrady za prenájom telocvične Právnickej fakulty v mesiacoch Marec, Apríl a Máj.

Ďakujeme Vám za podporu!

Poďakovanie BSK za podporu v roku 2023

Poďakovanie BSK za podporu v roku 2023

Radi by sme sa v roku 2023 verejne poďakovali Bratislavskému samosprávnemu kraju za poskytnutú dotáciu na projekt Rozvoj florbalu detí a mládeže – VŠK PdF UK Hurikán Bratislava 2023 vo výške 1000 EUR, ktoré sme použili na úhradu faktúr za telocvičňu na ZŠ Tbiliskej za mesiace November a December.

Ďakujeme Vám za podporu!

Poďakovanie mestskej časti Bratislava – Rača za podporu v roku 2023

Poďakovanie mestskej časti Bratislava – Rača za podporu v roku 2023

Radi by sme sa aj v roku 2023 verejne poďakovali Bratislavskej mestskej časti Rača za poskytnutú dotáciu na projekt Rozvoj florbalu detí a mládeže v Rači – VŠK PdF UK Hurikán Bratislava 2023 vo výške 500 EUR, ktoré sme použili na úhradu faktúry za telocvičňu na ZŠ Tbiliskej za mesiac Marec.

Ďakujeme Vám za podporu!

Poďakovanie mestskej časti Karlova Ves za podporu v roku 2023

Poďakovanie mestskej časti Karlova Ves 2022

Radi by sme sa verejne aj tento rok poďakovali mestskej časti Bratislava – Karlova Ves za poskytnutú dotáciu na projekt „Rozvoj florbalu detí a mládeže v mestskej časti Karlova Ves – VŠK PdF UK Hurikán Bratislava 2022“ vo výške 1237,94 EUR, ktoré sme použili na úhradu faktúr za telocvičňu FEI v Karlovej Vsi, kde trénujú naše deti, mládež, ale aj dospelí.

Ďakujeme Vám za podporu a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!