Projekt podporilo hlavné mesto SR Bratislava

Projekt podporilo hlavné mesto SR Bratislava

Radi by sme sa takto na záver roka poďakovali aj nášmu (hlavnému) mestu Bratislava za finančnú podporu nášho florbalového projektu! Tento rok sme na projekt respektíve činnosti dostali 1000 EUR, ktoré sme využili na úhradu za prenájom telocvične FEI.

Ďakujeme Vám za podporu!

Poďakovanie mestskej časti Karlova Ves

Poďakovanie mestskej časti Karlova Ves

Radi by sme sa verejne aj tento rok poďakovali mestskej časti Bratislava – Karlova Ves za poskytnutú dotáciu na projekt Rozvoj florbalu detí a mládeže v mestskej časti Karlova Ves organizované florbalovým extraligovým družstvom VŠK PdF UK Hurikán Bratislava vo výške 700 EUR, ktoré sme použili na úhradu faktúry za telocvičňu FEI v Karlovej Vsi, kde trénujú naše deti, mládež, ale aj dospelí. Ďakujeme Vám za podporu!

Poďakovanie Bratislave

Poďakovanie Bratislave

Do tretice všetko dobré platí aj tomto prípade. Radi by sme sa takto na záver roka poďakovali aj nášmu (hlavnému) mestu Bratislava za podporu v nielen tomto kalendárnom roku, ale aj v predchádzajúcich a pevne veríme, že aj v nasledujúcich rokoch. Tento rok sme na dva projekty respektíve činnosti dostali 1500 a 1500 EUR, čo nám nielen finančne veľmi pomohlo. Radi by sme sa za to aspoň takto nášmu mestu poďakovali!

Ďakujeme Vám za podporu!

Poďakovanie mestskej časti Bratislava – Rača

Poďakovanie mestskej časti Bratislava – Rača

Opäť by sme sa radi verejne poďakovali, tento raz mestskej časti Rača za poskytnutú dotáciu na projekt Dlhodobý rozvoj florbalu detí a mládeže v mestskej časti Rača organizované florbalovým extraligovým družstvom VŠK PdF UK Hurikán Bratislava vo výške 400 a 400 EUR, ktoré sme použili na úhradu faktúr za telocvičňu SOSE na Rybničnej, nákup brankárskeho vybavenia pre tréningy na ZŠ Hubeného a súprav. Ďakujeme Vám za podporu!

Poďakovanie mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

Poďakovanie mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

Radi by sme sa verejne poďakovali mestskej časti Karlova Ves za poskytnutú dotáciu na projekt Rozvoj florbalu detí a mládeže v mestskej časti Karlova Ves organizované florbalovým extraligovým družstvom VŠK PdF UK Hurikán Bratislava vo výške 600 EUR, ktoré sme použili na úhradu faktúry za telocvičňu STU Mladosť v Karlovej Vsi, kde trénujú naše deti a mládež. Ďakujeme Vám za podporu!