Poďakovanie Bratislave

Poďakovanie Bratislave

Do tretice všetko dobré platí aj tomto prípade. Radi by sme sa takto na záver roka poďakovali aj nášmu (hlavnému) mestu Bratislava za podporu v nielen tomto kalendárnom roku, ale aj v predchádzajúcich a pevne veríme, že aj v nasledujúcich rokoch. Tento rok sme na dva projekty respektíve činnosti dostali 1500 a 1500 EUR, čo nám nielen finančne veľmi pomohlo. Radi by sme sa za to aspoň takto nášmu mestu poďakovali!

Ďakujeme Vám za podporu!

Poďakovanie mestskej časti Bratislava – Rača

Poďakovanie mestskej časti Bratislava – Rača

Opäť by sme sa radi verejne poďakovali, tento raz mestskej časti Rača za poskytnutú dotáciu na projekt Dlhodobý rozvoj florbalu detí a mládeže v mestskej časti Rača organizované florbalovým extraligovým družstvom VŠK PdF UK Hurikán Bratislava vo výške 400 a 400 EUR, ktoré sme použili na úhradu faktúr za telocvičňu SOSE na Rybničnej, nákup brankárskeho vybavenia pre tréningy na ZŠ Hubeného a súprav. Ďakujeme Vám za podporu!

Poďakovanie mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

Poďakovanie mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

Radi by sme sa verejne poďakovali mestskej časti Karlova Ves za poskytnutú dotáciu na projekt Rozvoj florbalu detí a mládeže v mestskej časti Karlova Ves organizované florbalovým extraligovým družstvom VŠK PdF UK Hurikán Bratislava vo výške 600 EUR, ktoré sme použili na úhradu faktúry za telocvičňu STU Mladosť v Karlovej Vsi, kde trénujú naše deti a mládež. Ďakujeme Vám za podporu!

Rača ďakujeme!

Rača ďakujeme!

Nielen týmto článkom, zverejnením v sekcii partneri na našom webe, ale aj na dresoch nášho Račianskeho družstva (pravé rameno) by sme sa radi poďakovali Mestskej časti Bratislava – Rača za finančnú podporu, ktorá nám bola v priebehu roka 2018 pridelená. V máji sme dostali od Rače 600 EUR, ktoré sme použili na nákup dresov pre našu Račiansku prípravku a v októbri to bolo ďalších 300 EUR, z ktorých sme zaplatili časť prenájmu telocvične na ZŠ Tbiliská, kde naša prípravka trénuje.

ĎAKUJEME RAČA!