Poďakovanie mestskej časti Bratislava – Rača za podporu v roku 2023

Poďakovanie mestskej časti Bratislava – Rača za podporu v roku 2023

Radi by sme sa aj v roku 2023 verejne poďakovali Bratislavskej mestskej časti Rača za poskytnutú dotáciu na projekt Rozvoj florbalu detí a mládeže v Rači – VŠK PdF UK Hurikán Bratislava 2023 vo výške 500 EUR, ktoré sme použili na úhradu faktúry za telocvičňu na ZŠ Tbiliskej za mesiac Marec.

Ďakujeme Vám za podporu!

Poďakovanie mestskej časti Karlova Ves 2022

Poďakovanie mestskej časti Karlova Ves 2022

Radi by sme sa verejne aj tento rok poďakovali mestskej časti Bratislava – Karlova Ves za poskytnutú dotáciu na projekt „Rozvoj florbalu detí a mládeže v mestskej časti Karlova Ves – VŠK PdF UK Hurikán Bratislava 2022“ vo výške 1237,94 EUR, ktoré sme použili na úhradu faktúr za telocvičňu FEI v Karlovej Vsi, kde trénujú naše deti, mládež, ale aj dospelí.

Ďakujeme Vám za podporu a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!

Projekty v roku 2022 podporilo hlavné mesto SR Bratislava

Projekty v roku 2022 podporilo hlavné mesto SR Bratislava

Radi by sme sa takto po roku opäť poďakovali nášmu (hlavnému) mestu Bratislava za finančnú podporu našich florbalových projektov:

„Rozvoj florbalu detí a mládeže – VŠK PdF UK Hurikán Bratislava 2022“ a „Rozvoj florbalu detí a mládeže – VŠK PdF UK Hurikán Bratislava 2022/2023“.

Tento rok sme na projekty respektíve činnosti dostali 1500 resp. 1000 EUR , ktoré sme využili na úhrady za prenájom telocviční FEI a Lekárskej fakulty.

Ďakujeme Vám za podporu!

Poďakovanie mestskej časti Bratislava – Rača za podporu v roku 2023

Poďakovanie mestskej časti Bratislava – Rača

Radi by sme sa aj v roku 2022 verejne poďakovali Bratislavskej mestskej časti Rača za poskytnutú dotáciu na projekt Rozvoj florbalu detí a mládeže v mestskej časti Rača – VŠK PdF UK Hurikán Bratislava 2022 vo výške 300 EUR, ktoré sme použili na úhradu faktúry za telocvičňu Spojenej školy de La Salle na Čachtickej 14.

Ďakujeme Vám za podporu!

Projekty v roku 2022 podporilo hlavné mesto SR Bratislava

Projekt na rok 2021 podporilo hlavné mesto SR Bratislava

Radi by sme sa poďakovali nášmu (hlavnému) mestu Bratislava za finančnú podporu nášho florbalového projektu – Rozvoj florbalu detí a mládeže organizované florbalovým extraligovým družstvom VŠK PdF UK Hurikán Bratislava 2021! Tento rok sme na projekt respektíve činnosti dostali 500 EUR, ktoré sme využili na úhradu za prenájom telocvične FEI.

Ďakujeme Vám za podporu!