Počas sezóny prebieha celoročný nábor do všetkých kategórií. Pre bližšie informácie môžete kontaktovať samotných trénerov jednotlivých kategórií alebo vedenie klubu. To do ktorej kategórie spadá hráč/hráčka je ohraničené vekovým rozhraním, ktoré sa nachádza na našej stránke spolu s časmi a lokalitami tréningov.

Na tréning je potrebné si priniesť vlastnú športovú obuv (nie čierne podrážky) a vlastné športové oblečenie. Rovnako je vhodné si priniesť vlastnú hokejku. Hokejky vieme aj zapožičať, avšak v tom prípade je nutné v dostatočnom predstihu kontaktovať trénera aby Vám zabezpečil zapožičanie hokejky na prvých tréningoch.

Neváhajte sa prísť hoci len pozrieť na naše tréningy, kde môžete priamo osobne kontaktovať trénera a nazrieť do tréningového procesu. U nás má priestor každý.

Tešíme sa na Vás!