Muži M1 + M2

Pondelok:
19:00 –20:00 – FEI posilňovňa

Utorok:
20:15 – 21:30 – ŠH FTVŠ

Streda:
19:00 – 20:30 – ŠH FTVŠ

Štvrtok:
20:15 – 21:30 – ŠH FTVŠ

Viac info: Ján Purc, +421 915 038 263 
purcjan@gmail.com

Ženy

Pondelok:
18:00 –19:00 – FEI posilňovňa

Utorok:
19:00 – 20:15 – ŠH FTVŠ

Streda:
18:00 – 20:00 – ŠH FEI

Štvrtok:
19:00 – 20:15 – ŠH FTVŠ

Viac info: Michal Bortlík, +421 902 417 499 bortlik.michal99@gmail.com

Juniorky + Dorastenky + Staršie žiačky

Pondelok:
17:00 – 18:30 – ŠH Právnická – Šafárikovo nám.

Streda:
17:00 – 18:30 – ŠH Právnická – Šafárikovo nám.

Viac info: Adela Kľúčiková, +421 915 272 640
klucikova.adela@gmail.com

Karlova Ves

Mladší žiaci + Staršia prípravka

Pondelok:
17:00 – 18:30 – Spojená škola Tilgnerova

Streda:
17:00 – 18:30 – Spojená škola Tilgnerova

Viac info: Michal Liszkay,+421 905 112 205
michal@leesky.sk 

Ružinov

Mladšia + Staršia prípravka

(začiatok od 18.9.)

Pondelok:
16:00 – 17:30 – pre 1 – 4.ročník – Gym. Jura Hronca – Novohradská

Štvrtok:
16:00 – 17:30 – pre 1 – 4.ročník – Gym. Jura Hronca – Novohradská

Viac info: Adam Kalčok, +421 910 990 297
adam.kalcok@dxc.com

 
 

Rača

Mladšia + Staršia prípravka

(začiatok od 18.9.)

Pondelok:
16:00 – 17:00 pre 1. – 2.ročník – ZŠ Tbiliská
17:00 – 18:00 pre 3. – 4.ročník – ZŠ Tbiliská

Štvrtok:
16:00 – 17:30 pre 1. – 2.ročník – ZŠ Tbiliská
17:30 – 19:00 pre 3. – 4.ročník – ZŠ Tbiliská

Viac info: Maroš Ďurďovič, +421 907 789 345 maros.durdovic@gmail.com

Mladšia + Staršia prípravka

(začiatok od 18.9.)

Pondelok:
16:30 – 17:45 pre 1. – 4.ročník – Spojená škola de La Salle

Viac info: Adam Kalčok, +421 910 990 297 adam.kalcok@dxc.com

Mladšia + Staršia prípravka

(začiatok od 3.10.)

Utorok:
16:00 – 17:00 pre 1. – 4.ročník – ZŠ Hubeného

Štvrtok:
16:00 – 17:00
pre 1. – 4.ročník – ZŠ Hubeného

Viac info: Adam Kalčok, +421 910 990 297 adam.kalcok@dxc.com

Mladší žiaci + Starší žiaci

Pondelok:
16:30 – 18:00 – SOŠ Hotelových služieb a obchodu

Streda:
16:30 – 18:00 – SOŠ Hotelových služieb a obchodu

Piatok:
16:30 – 18:00 – SOŠ Hotelových služieb a obchodu

Viac info: Martin Mýtny, +421 905 512 730 racaflorbal@gmail.com

Hurikán INSPIRO – Park oddychu INSPIRO, Nádražná 36, Ivanka pri Dunaji

Mladšia prípravka

Pondelok:
17:00 – 18:00 – Park Oddychu INSPIRO

Streda:
17:00 – 18:00 – Park Oddychu INSPIRO

Mladší žiaci 

Pondelok:
17:00 – 18:30 – ZŠ Bernolákovo – Komenského 3

Štvrtok:
18:00 – 19:15 – ZŠ Bernolákovo – Komenského 3

Staršia prípravka 

Utorok:
17:00 – 18:00 – Park Oddychu INSPIRO

Štvrtok:
17:00 – 18:00 – Park Oddychu INSPIRO

Starší žiaci 

Utorok:
18:30 – 20:00 – ZŠ Bernolákovo – Komenského 3

Piatok:
17:30 – 19:00 – ZŠ Bernolákovo – Komenského 3

Dorastenci

Pondelok:
17:00 – 18:00 – Park Oddychu INSPIRO

Streda:
17:00 – 18:00 – Park Oddychu INSPIRO

Viac info: Marcel Kratochvíl, +421 915 432 162 hurikan.inspiro@gmail.com