Sezóna 2023/24

Mužské kategórie

 

Kategória Ročníky Môžu štartovať
Muži 2004 a starší juniori (2005 a 2006)
Juniori 2005 a 2006 dorastenci (2007 a 2008)
Dorastenci 2007 a 2008 starší žiaci (2009 a 2010)
Starší žiaci 2009 a 2010 mladší žiaci (2011 a 2012)
Mladší žiaci 2011 a 2012 staršia prípravka (2013 a 2014)
Staršia prípravka 2013 a 2014 mladšia prípravka (2015 a 2016) a mladší,
minimálny vek 7 rokov v deň zápasu
Mladšia
prípravka
2015 a 2016 minimálny vek 5 rokov v deň zápasu
Veteráni 1989 a starší muži i ženy 1989 a starší,
jeden hráč a hráčka ročník 1990 – 1991

Ženské kategórie

Kategória Ročníky Môžu štartovať
Ženy 2004 a staršie juniorky (2005 a 2006), dorastenky (2007 a 2008)
Juniorky 2005 a 2006 dorastenky (2007 a 2008), staršie žiačky (2009 a 2010)
Dorastenky 2007 a 2008 staršie žiačky (2009 a 2010)
Staršie žiačky 2009 a 2010 mladšie žiačky (2011 a 2012)
Mladšie žiačky 2011 a 2012 staršia prípravka (2013 a 2014)
Staršia prípravka 2013 a 2014 mladšia prípravka (2015 a 2016) a mladší,
minimálny vek 7 rokov v deň zápasu
Mladšia
prípravka
2015 a 2016 minimálny vek 5 rokov v deň zápasu
Veteráni 1989 a starší ženy 1989 a staršie