2% z daní

Vážení priatelia florbalu,

zákon o daniach z príjmov Vám ponúka možnosť priamo podporiť dobrý úmysel poukázaním 2 % z Vašej zaplatenej dane z príjmov. Záleží len na Vás, či pôjdu do štátneho rozpočtu alebo nimi podporíte náš florbalový klub VŠK FTVŠ UK Hurikán Bratislava. Vďaka Vašim 2% nám pomôžete ľahšie zabezpečiť uhradenie nájmov za haly a telocvične, súťažno-organizačné poplatky družstiev alebo rôzne pomôcky potrebné k rozvoju technických zručností členov. Touto formou podporíte najmä rozvoj florbalu mladých nádejí v Hurikáne a Vaše 2% tak budú použité na užitočnú vec v prospech všetkých detí.

Dôležité termíny:

  • fyzické osoby (zamestnanci) – do 15. februára 2024 – požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Následne požiadajte zamestnávateľa aby Vám vystavil tlačivo: Potvrdenie o zaplatení dane.  Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať.  Táto suma však musí byť minimálne 3 €. Ak chce dobrovoľník poukázať 3% z dane, musí získať potvrdenie o tom, že v uplynulom roku 2023 odpracoval dobrovoľnícky minimálne 40 hodín. Obe tieto tlačivá, teda vyhlásenie spolu s potvrdením, doručte do 30. apríla na daňový úrad podľa Vášho bydliska alebo ich odovzdáte trénerovi. 
  • fyzické osoby – do 31. marca 2024 posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie (v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane). Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne.
  • právnické osoby –  do 31. marca 2024 posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby (v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane). V prípade ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2024 môže poukázať iba 1,0% z dane. Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak „2%“ poukazuje v tomto predĺženom termíne. Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje „2%“ v termíne na podanie daňového priznania.

Postup krokov pri poukazovaní 2% z daní sa mierne líši podľa toho, či ste zamestnancom, fyzickou osobou alebo právnickou osobou. Vo všetkých uvedených prípadoch však stačí urobiť len niekoľko jednoduchých krokov. Vyplnené daňové priznanie je potrebné doručiť na daňový úrad podľa miesta vášho sídla. Daňové úrady majú 90 dní na to, aby previedli vami venované sumy v prospech organizácie, ktorej ste 2% venovali.

Ak chcete venovať 2% z daní pre VŠK PdF UK Hurikán Bratislava, budete potrebovať nasledovný formulár 
Stiahnete tu: Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov

V tlačivách prosím použite nasledovné údaje:
VŠK FTVŠ UK Hurikán Bratislava
Kadnárova 23
831 52 Bratislava
IČO: 30853672
Právna forma: Občianske združenie

Aj vďaka Vám vyčaríme našim deťom úsmev a nefalšovanú radosť z florbalu.  Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme!