2% z daní

 

Vážení priatelia florbalu,

zákon o daniach z príjmov Vám ponúka možnosť priamo podporiť dobrý úmysel poukázaním 2 % z Vašej zaplatenej dane z príjmov. Záleží len na Vás, či pôjdu do štátneho rozpočtu alebo nimi podporíte náš florbalový klub VŠK PdF UK Hurikán Bratislava. Vďaka Vašim 2% nám pomôžete ľahšie zabezpečiť uhradenie nájmov za haly a telocvične, súťažno-organizačné poplatky družstiev alebo rôzne pomôcky potrebné k rozvoju technických zručností členov. Touto formou podporíte najmä rozvoj florbalu mladých nádejí v Hurikáne a Vaše 2% tak budú použité na užitočnú vec v prospech všetkých detí.

Dôležité termíny:

  • fyzické osoby – do 31. marca 2021 posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie (v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane). Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne.
  • právnické osoby –  do 31. marca 2021 posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby (v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane). V prípade ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2021 môže poukázať iba 1,0% z dane. Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak „2%“ poukazuje v tomto predĺženom termíne. Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje „2%“ v termíne na podanie daňového priznania.
  • zamestnanec – zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)  termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane) možno podať do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Postup krokov pri poukazovaní 2% z daní sa mierne líši podľa toho, či ste zamestnancom, fyzickou osobou alebo právnickou osobou. Vo všetkých uvedených prípadoch však stačí urobiť len niekoľko jednoduchých krokov. Vyplnené daňové priznanie je potrebné doručiť na daňový úrad podľa miesta vášho sídla. Daňové úrady majú 90 dní na to, aby previedli vami venované sumy v prospech organizácie, ktorej ste 2% venovali.

Ak chcete venovať 2% z daní pre VŠK PdF UK Hurikán Bratislava, budete potrebovať nasledovný formulár
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov

V tlačivách prosím použite nasledovné údaje:
VŠK PdF UK Hurikán Bratislava
Kadnárova 23
831 52 Bratislava
IČO: 30853672
Právna forma: Občianske združenie

Aj vďaka Vám vyčaríme našim deťom úsmev a nefalšovanú radosť z florbalu.  Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme!