2% z daní

Vážení priatelia florbalu,

zákon o daniach z príjmov Vám ponúka možnosť priamo podporiť dobrý úmysel poukázaním 2 % z Vašej zaplatenej dane z príjmov. Záleží len na Vás, či pôjdu do štátneho rozpočtu alebo nimi podporíte náš florbalový klub VŠK PdF UK Hurikán Bratislava. Vďaka Vašim 2% nám pomôžete ľahšie zabezpečiť uhradenie nájmov za haly a telocvične, súťažno-organizačné poplatky družstiev alebo rôzne pomôcky potrebné k rozvoju technických zručností členov. Touto formou podporíte najmä rozvoj florbalu mladých nádejí v Hurikáne a Vaše 2% tak budú použité na užitočnú vec v prospech všetkých detí.

Dôležité termíny:

  • fyzické a právnické osoby – do 31. marca 2020 – podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
  • zamestnanec – do 30. apríla 2020 – zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Postup krokov pri poukazovaní 2% z daní sa mierne líši podľa toho, či ste zamestnancom, fyzickou osobou alebo právnickou osobou. Vo všetkých uvedených prípadoch však stačí urobiť len niekoľko jednoduchých krokov. Vyplnené daňové priznanie je potrebné doručiť na daňový úrad podľa miesta vášho sídla. Daňové úrady majú 90 dní na to, aby previedli vami venované sumy v prospech organizácie, ktorej ste 2% venovali.

Ak chcete venovať 2% z daní pre VŠK PdF UK Hurikán Bratislava, budete potrebovať nasledovný formulár
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov 

V tlačivách prosím použite nasledovné údaje:
VŠK PdF UK Hurikán Bratislava
Kadnárova 23
831 52 Bratislava
IČO: 30853672
Právna forma: Občianske združenie

Aj vďaka Vám vyčaríme našim deťom úsmev a nefalšovanú radosť z florbalu.  Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme!