Športová hala prof. Rovného – FTVŠ

Nábrežie armádneho generála Ludvíka Svobodu 42e98/9, 814 69

Bratislava-Staré Mesto

Športová hala Elán

Bajkalská 7, 831 04 Nové Mesto

Športová hala Mladosť

Trnavská cesta 3421/39, 831 04 Nové Mesto

Športová hala FEI

 Ilkovičova 2, 841 04 Karlova Ves

Športová hala Mlynská dolina – objekt Mladosť

Staré Grunty 52,  841 04 Karlova Ves

Športová hala Lekárskej fakulty (Manželáky)

Staré Grunty 36, 841 04 Karlova Ves

Športová hala Pedagogickej fakulty

Staré Grunty 36, 841 04 Karlova Ves

Športová hala Študentský domov a jedáleň Ľudovíta Štúra (ŠDaJĽŠ)

Staré Grunty 36, 841 04 Karlova Ves

Športová hala Dom Športu

Junácka 6, 831 04 Nové Mesto

Gymnázium Jura Hronca – Novohradská

Novohradská 3, 821 09 Ružinov

Gymnázium Ladislava Sáru

Ladislava Sáru 425/1, 841 04 Karlova Ves

Základná škola Alexandra Dubčeka

Majerníkova 3101/62, 841 05 Karlova Ves

Špeciálna Základná škola – Nevädzova

Nevädzová 804/2, 821 01 Bratislava – Ružinov

Park oddychu INSPIRO

Nádražná 1368/36, 900 28 Ivanka pri Dunaji

Základná škola Tbiliská

Tbiliská 7705/4, 831 06 Bratislava-Rača

SOŠ Elektrotechnická

Rybničná 9960, 831 06 Bratislava-Rača

Základná škola Beňovského

Beňovského 1167/1, 841 01 Dúbravka

Stredná odborná škola polygrafická

Račianska 190, 835 26 Bratislava