VŠK FTVŠ UK Hurikán Bratislava, o.z.

Kadnárova 23,
831 52 Bratislava
IČO: 30853672
DIČ: 2021305693

info@hurikan.org

Michal Bortlík

Michal Bortlík

predseda klubu VŠK PdF UK Hurikán Bratislava

+421 902 417 499

bortlik@hurikan.org

Adela Kľúčiková

Adela Kľúčiková

sekretárka VŠK PdF UK Hurikán Bratislava

+421 915 272 640

klucikova.adela@gmail.com

Adam Kalčok

Adam Kalčok

Zakladajúci člen

+421 910 990 297

adam.kalcok@dxc.com

Michal Liszkay

Michal Liszkay

Zakladajúci člen

+421 905 112 205

liszkay@hurikan.org