Poďakovanie mestskej časti Karlova Ves 2022

Poďakovanie mestskej časti Karlova Ves 2022

Radi by sme sa verejne aj tento rok poďakovali mestskej časti Bratislava - Karlova Ves za poskytnutú dotáciu na projekt "Rozvoj florbalu detí a mládeže v mestskej časti Karlova Ves - VŠK PdF UK Hurikán Bratislava 2022" vo výške 1237,94 EUR, ktoré sme použili na úhradu...

Projekty v roku 2022 podporilo hlavné mesto SR Bratislava

Projekty v roku 2022 podporilo hlavné mesto SR Bratislava

Radi by sme sa takto po roku opäť poďakovali nášmu (hlavnému) mestu Bratislava za finančnú podporu našich florbalových projektov: "Rozvoj florbalu detí a mládeže - VŠK PdF UK Hurikán Bratislava 2022" a "Rozvoj florbalu detí a mládeže - VŠK PdF UK Hurikán Bratislava...

Poďakovanie mestskej časti Bratislava – Rača

Poďakovanie mestskej časti Bratislava – Rača

Radi by sme sa aj v roku 2022 verejne poďakovali Bratislavskej mestskej časti Rača za poskytnutú dotáciu na projekt Rozvoj florbalu detí a mládeže v mestskej časti Rača - VŠK PdF UK Hurikán Bratislava 2022 vo výške 300 EUR, ktoré sme použili na úhradu faktúry za...