NOVINKY

Poďakovanie mestskej časti Bratislava – Rača za podporu v roku 2023

Poďakovanie mestskej časti Bratislava – Rača za podporu v roku 2023

Radi by sme sa aj v roku 2023 verejne poďakovali Bratislavskej mestskej časti Rača za poskytnutú dotáciu na projekt Rozvoj florbalu detí a mládeže v Rači - VŠK PdF UK Hurikán Bratislava 2023 vo výške 500 EUR, ktoré sme použili na úhradu faktúry za telocvičňu na ZŠ...

Poďakovanie mestskej časti Karlova Ves 2022

Poďakovanie mestskej časti Karlova Ves 2022

Radi by sme sa verejne aj tento rok poďakovali mestskej časti Bratislava - Karlova Ves za poskytnutú dotáciu na projekt "Rozvoj florbalu detí a mládeže v mestskej časti Karlova Ves - VŠK PdF UK Hurikán Bratislava 2022" vo výške 1237,94 EUR, ktoré sme použili na úhradu...

Partneri

Kto sme?

VŠK PdF UK Hurikán Bratislava bol založený v roku 2003 a od svojho narodenia sa rozrástol do dnešných 9-tich družstiev, v ktorých aktívne športuje vyše 300 športovcov. Hurikán sa za 18 rokov zaradil medzi najväčšie florbalové kluby na Slovensku. Naše seniorské družstvá v sezóne 2021/22 budú pôsobiť v najvyšších súťažiach v SR – extraliga žien, mužská 1. liga a juniorská extraliga. Disponujeme aj kategóriami ako dorast, starší žiaci, mladší žiaci, staršia a mladšia prípravka, ktorí hrávajú zápasy na regionálnej úrovni stanovenej Slovenským florbalovým zväzom. Klub na slovenskej scéne známi pod názvom Hurikán je uznávaným a rešpektovaným tímom, o čom svedčia samotné umiestnenia.