Náš projekt v roku 2023 podporilo hlavné mesto SR Bratislava

Radi by sme sa takto po roku opäť poďakovali nášmu (hlavnému) mestu Bratislava za finančnú podporu našho florbalového projektu:

„Rozvoj florbalu detí a mládeže – VŠK PdF UK Hurikán Bratislava 2023“.

Tento rok sme na projekt respektíve činnosti dostali 2000 EUR , ktoré sme využili na úhrady za prenájom telocvične Právnickej fakulty v mesiacoch Marec, Apríl a Máj.

Ďakujeme Vám za podporu!