Poďakovanie Bratislave

Do tretice všetko dobré platí aj tomto prípade. Radi by sme sa takto na záver roka poďakovali aj nášmu (hlavnému) mestu Bratislava za podporu v nielen tomto kalendárnom roku, ale aj v predchádzajúcich a pevne veríme, že aj v nasledujúcich rokoch. Tento rok sme na dva projekty respektíve činnosti dostali 1500 a 1500 EUR, čo nám nielen finančne veľmi pomohlo. Radi by sme sa za to aspoň takto nášmu mestu poďakovali!

Ďakujeme Vám za podporu!