Poďakovanie BSK za podporu v roku 2023

Radi by sme sa v roku 2023 verejne poďakovali Bratislavskému samosprávnemu kraju za poskytnutú dotáciu na projekt Rozvoj florbalu detí a mládeže – VŠK PdF UK Hurikán Bratislava 2023 vo výške 1000 EUR, ktoré sme použili na úhradu faktúr za telocvičňu na ZŠ Tbiliskej za mesiace November a December.

Ďakujeme Vám za podporu!