Poďakovanie mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

Radi by sme sa verejne poďakovali za poskytnutú dotáciu na projekt „Rozvoj florbalu detí a mládeže v mestskej časti Karlova Ves – VŠK PdF UK Hurikán Bratislava“ vo výške 700 EUR. Činnosť bola realizovaná z dotácie poskytnutej mestskou Bratislava-Karlova Ves. Ďakujeme Vám za podporu!