Poďakovanie mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

Radi by sme sa verejne poďakovali mestskej časti Karlova Ves za poskytnutú dotáciu na projekt Rozvoj florbalu detí a mládeže v mestskej časti Karlova Ves organizované florbalovým extraligovým družstvom VŠK PdF UK Hurikán Bratislava vo výške 600 EUR, ktoré sme použili na úhradu faktúry za telocvičňu STU Mladosť v Karlovej Vsi, kde trénujú naše deti a mládež. Ďakujeme Vám za podporu!