Poďakovanie mestskej časti Bratislava – Rača

Radi by sme sa verejne poďakovali Bratislavskej mestskej časti Rača za poskytnutú dotáciu na projekt Rozvoj florbalu detí a mládeže v mestskej časti Rača organizované florbalovým družstvom VŠK PdF UK Hurikán Bratislava 2021 vo výške 300 EUR, ktoré sme použili na úhradu faktúry za telocvičňu SOŠ hotelových služieb a obchodu na Na pántoch 9.

Ďakujeme Vám za podporu!