Poďakovanie mestskej časti Bratislava – Rača

Radi by sme sa aj v roku 2022 verejne poďakovali Bratislavskej mestskej časti Rača za poskytnutú dotáciu na projekt Rozvoj florbalu detí a mládeže v mestskej časti Rača – VŠK PdF UK Hurikán Bratislava 2022 vo výške 300 EUR, ktoré sme použili na úhradu faktúry za telocvičňu Spojenej školy de La Salle na Čachtickej 14.

Ďakujeme Vám za podporu!