Poďakovanie mestskej časti Bratislava – Rača za podporu v roku 2023

Radi by sme sa aj v roku 2023 verejne poďakovali Bratislavskej mestskej časti Rača za poskytnutú dotáciu na projekt Rozvoj florbalu detí a mládeže v Rači – VŠK PdF UK Hurikán Bratislava 2023 vo výške 500 EUR, ktoré sme použili na úhradu faktúry za telocvičňu na ZŠ Tbiliskej za mesiac Marec.

Ďakujeme Vám za podporu!