Poďakovanie mestskej časti Bratislava – Rača

Opäť by sme sa radi verejne poďakovali, tento raz mestskej časti Rača za poskytnutú dotáciu na projekt Dlhodobý rozvoj florbalu detí a mládeže v mestskej časti Rača organizované florbalovým extraligovým družstvom VŠK PdF UK Hurikán Bratislava vo výške 400 a 400 EUR, ktoré sme použili na úhradu faktúr za telocvičňu SOSE na Rybničnej, nákup brankárskeho vybavenia pre tréningy na ZŠ Hubeného a súprav. Ďakujeme Vám za podporu!