Poďakovanie mestskej časti Karlova Ves

Radi by sme sa verejne aj tento rok poďakovali mestskej časti Bratislava – Karlova Ves za poskytnutú dotáciu na projekt Rozvoj florbalu detí a mládeže v mestskej časti Karlova Ves organizované florbalovým extraligovým družstvom VŠK PdF UK Hurikán Bratislava vo výške 700 EUR, ktoré sme použili na úhradu faktúry za telocvičňu FEI v Karlovej Vsi, kde trénujú naše deti, mládež, ale aj dospelí. Ďakujeme Vám za podporu!