Projekty v roku 2022 podporilo hlavné mesto SR Bratislava

Radi by sme sa takto po roku opäť poďakovali nášmu (hlavnému) mestu Bratislava za finančnú podporu našich florbalových projektov:

„Rozvoj florbalu detí a mládeže – VŠK PdF UK Hurikán Bratislava 2022“ a „Rozvoj florbalu detí a mládeže – VŠK PdF UK Hurikán Bratislava 2022/2023“.

Tento rok sme na projekty respektíve činnosti dostali 1500 resp. 1000 EUR , ktoré sme využili na úhrady za prenájom telocviční FEI a Lekárskej fakulty.

Ďakujeme Vám za podporu!