Rača ďakujeme!

Nielen týmto článkom, zverejnením v sekcii partneri na našom webe, ale aj na dresoch nášho Račianskeho družstva (pravé rameno) by sme sa radi poďakovali Mestskej časti Bratislava – Rača za finančnú podporu, ktorá nám bola v priebehu roka 2018 pridelená. V máji sme dostali od Rače 600 EUR, ktoré sme použili na nákup dresov pre našu Račiansku prípravku a v októbri to bolo ďalších 300 EUR, z ktorých sme zaplatili časť prenájmu telocvične na ZŠ Tbiliská, kde naša prípravka trénuje.

ĎAKUJEME RAČA!