Projekt na rok 2021 podporilo hlavné mesto SR Bratislava

Radi by sme sa poďakovali nášmu (hlavnému) mestu Bratislava za finančnú podporu nášho florbalového projektu – Rozvoj florbalu detí a mládeže organizované florbalovým extraligovým družstvom VŠK PdF UK Hurikán Bratislava 2021! Tento rok sme na projekt respektíve činnosti dostali 500 EUR, ktoré sme využili na úhradu za prenájom telocvične FEI.

Ďakujeme Vám za podporu!